Trennlinie 01 Trennlinie 03
Podnebie

Bavorsko sa nachádza v oblasti prúdenia západných vetrov a je teda sústavne vystavené zmenám vysokého a nízkeho tlaku. Podnebie je kontinentálne, so štyrmi výrazne odlišnými ročnými obdobiami. Okrem daždivých oblastí ako je predovšetkým miesto vzdúvania vetra pred Alpami, tu nájdeme aj nadpriemerne suché oblasti, najmä v Dolnom Fransku pozdĺž Dunaja a Mohanu. Na jednej strane je podnebie výhodné pre pasienkové hospodárstvo v Allgäu, na druhej strane tu nachádzame aj oblasti, ktoré sú vhodné pre vinohradníctvo a pre pestovanie svetoznámeho chmeľu.