Trennlinie 01 Trennlinie 03
Topografia

Bavorsko je plošne najväčšou a najjužnejšou spolkovou republikou Nemecka. Bavorská krajina sa člení na štyri prirodzené krajiny: Alpy s najvyšším vrchom Nemecka - Zugspitze (2962m), Alpské predhorie s množstvom jazier, východobavorské Mittelgebirge s prvým národným parkom Nemecka - Národným parkom Bayerischer Wald, a švábsko-franská vrstvová horninová krajina. Najdlhšími riekami sú Dunaj a Mohan. Bavorsko je najlesnatejšou spolkovou republikou Nemecka. Bavorsko bolo aj prvou exaktne zmeranou krajinou Európy. Ochrana príroda a krajiny zaujíma popredné miesto, od r. 1984 je zakotvená v Bavorskej ústave. Cieľom Nemeckého alpského spolku je zachovanie a pestovanie alpského prostredia. V Bavorsku vznikol najhlbší vrt, ktorý slúži výskumným účelom. V hornofalckom Windischeschenbach dosiahol kontinentálny vrt hĺbku 9101 metrov.