Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Krajina a ludia > Slobodný štát Bavorsko dnes
Slobodný štát Bavorsko dnes

Slobodný štát Bavorsko bol zriadený na základe výnosu americkej okupačnej mocnosti z 19. septembra 1945. Dnešná bavorská ústava bola prijatá v ľudovom hlasovaní v decembri 1946. Zároveň bol zvolený prvý bavorský parlament po 2.svetovej vojne. V novom usporiadaní Nemecka vystúpili do popredia spolkové krajiny, ktoré si zachovali svoje suverénne práva aj po vzniku Spolkovej republiky Nemecko v roku 1949. Bavorsko pôsobí v politike Spolkovej republiky Nemecko dvoma spôsobmi: prostredníctvom federatívneho zákonodarného orgánu "Bundesrat", v ktorom Bavorská krajinská vláda disponuje 6 zo 69 hlasov, ako aj prostredníctvom poslancov Nemeckého spolkového snemu, ktorí sú volení bavorským ľudom.