Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra > Mestská architektúra a remeslá
Mestská architektúra a remeslá

V mestách, predovšetkým v slobodných ríšskych mestách, ktoré si do r. 1806 vládli sami, sa vyvinuli určité formy samosprávy. Hrdosť občanov obchodného a finančného mesta Augsburg sa prejavovala v stavbách ako napr. zbrojnica (1602 - 1607), radnica (1615 - 1620) a tri prekrásne studne. Aj iné ríšske mestá boli vyzdobené reprezentačnými stavbami. V rannom novoveku sa preslávili najmä zlato- a striebrotepci, výrobcovia medirytín ako aj hodinári z Augsburgu a Norimbergu. V Norimbergu vytvoril Martin Behaim (1459 - 1506) prvý glóbus; Erhard Etzlaub (+1532) vyvinul kompas ako aj precízne cestné mapy a Peter Henlein (1485 - 1542) skonštruoval malé hodinky.