Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra > � tát ako nositeľ vzdelania a vedy
� tát ako nositeľ vzdelania a vedy

Potom, čo bolo v období 1802/03 zrušených viac ako 150 kláštorov, vznikli centrálne vedecké zbierky a archívy, ktoré využívali predovšetkým univerzity. Nositeľom vzdelávania sa stal štát. Bavorské kráľovstvo zredukovalo počet univerzitných miest z deväť na tri: Erlangen a Würzburg pre evanjelické resp. katolícke Fransko a Mníchov. Dnes na 9 štátnych univerzitách a 17 vysokých školách ako aj na ďalších akademických neštátnych inštitúciách, ako je napr. Katolícka vysoká škola Eichstätt-Ingolstadt, študuje viac ako 200 000 študentov. Bavorská akadémia vied bola založená v r.1759, dnes má 39 odborných komisií a viac ako 300 pracovníkov.