Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra > Kláštory - nositelia vzdelania a vedy
Kláštory - nositelia vzdelania a vedy

Kláštory boli v stredoveku najdôležitejšími nositeľmi vzdelania a vedy. V 16.storočí zriadili mestá a kniežatá mnoho škôl a vzdelávacích inštitúcií. V katolíckych oblastiach udržiavali školy predovšetkým jezuiti, benediktíni a zbory, nazývané Chorherrenkonvente, ktoré tvorili študovaní teológovia. Katolícka Angličanka Maria Ward (1585-1645) založila "Rád chudobných školských sestier našej milostiplnej panny", tzv. anglické slečny, ktorý sa venoval výchove dievčat. Benediktínsky kláštor Ettal vychovával od 18. storočia mladých šľachticov v rytierskej akadémii. Mnohé bavorské kláštory sa v 17.a 18. storočí venovali predovšetkým prírodovedeckému a medicínskemu výskumu ako napr. Polling, Rottenbuch a St. Emmeram v Regensburgu. V r. 1802 boli v Bavorsku skoro všetky kláštory zrušené. Obnovené boli len školské a opatrovateľské rády od r. 1832.