Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra > Ľudové umenie
Ľudové umenie

Pre zjav mnohých bavorských obcí je typický ozdobný stavebný štýl a maľby na domoch ("Lüftlmalerei"). Maľby sú ovplyvnené barokovými fasádovými maľbami talianskeho a juhonemeckého pôvodu. Regionálna rozmanitosť Bavorska sa prejavuje aj v rôznych stavebných štýloch: zatiaľ čo v Hornom Bavorsku má veľa kostolov cibuľové veže, vo Fransku dominujú hrazdové konštrukcie ako aj tehlová architektúra so strmými strechami. Umelecké remeslá majú lokálne ťažiská. V Oberammergau je to predovšetkým drevorezba, v Mittenwalde a od r. 1945 v Bubenreuth pri Erlangen sa vyrábajú husle. Umelecké sklo a porcelán sa ešte aj dnes vyrábajú v Bayerischer Wald, v Hornom Falcku a v Oberfranken. Výroba votívnych tabúl na dreve a za sklom sa koncentruje na púťové miesta. Už celé stáročia prichádzajú pútnici aj spoza hraníc Bavorska do Altöttingu, Tuntenhausen und Vierzehnheiligen.