Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra > Svetové kultúrne dedičstvo v Bavorsku
Svetové kultúrne dedičstvo v Bavorsku

Na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa nachádza:

1. Staré mesto Bamberg s Dómom (neskoro románsky/ ranogotický štýl, vysvätený v r.1237, s kamennými sochami z obdobia 1220 - 1240, známy je predovšetkým "Bambergský jazdec"), s priľahlým Starým kniežacím dvorom (Alte Hofhaltung) a Novou Rezidenciou (1697 - 1703), so Starou radnicou (mostová veža zo 14.storočia, ktorá bola v r. 1744 - 1756 prestavaná v barokovom štýle), ako aj s početnými barokovými meštianskymi domami.

2. Grófsko-biskupská rezidencia, postavená v období 1720 - 1744 vo Würzburgu. Slávne je predovšetkým schodište a kostol (architekt: Balthasar Neumann), ako aj fresky Giovanni Battistu Tiepola na schodišti a v cisárskom sále (1750 - 1753).

3. Kostol Wieskirche bei Steingaden (severovýchodne od Füssen): kostol postavil v období 1745 - 1754 z poverenia kláštora Steingaden ako púťový kostol Dominikus Zimmermann, jeho brat Johann Baptist Zimmermann ho vyzdobil stropnými maľbami a časťou štukovej výzdoby.