Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultúra > Poklady stredovekých kostolov a kláštorov
Poklady stredovekých kostolov a kláštorov

Kostoly v Bavorsku, tak ako aj v ostatnej stredovekej Európe, boli miestom uchovávania duchovného podania, strediskom pisárov a šíriteľov mnohých vedných oblastí. Zachytávali diela antických autorov, ale aj tvorbu stredovekej literatúry a ľudové texty ako aj najstaršie písomné svedectvá v nemeckom jazyku, ako je modlitba z Wessobrunnu zo začiatku 9. storočia a vagantské spevy Carmina burana. Ilustrácie rukopisov so vzácnymi miniatúrami a honosnými väzbami vznikali v kláštorných dielňach. Knihy, vytvorené z poverenia nadátorov, biskupov a opátov, sú uchovávané v pokladnici rezidencie Mníchov, v Bavorskej štátnej knižnici a v iných múzeách, knižniciach a cirkevných pokladniciach.