Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Страна и хора > Traditionelle Wahrzeichen
Традиционни символи

Баварският лъв, статуята, символизираща "Бавария" и синьо-белият герб, изграден от ромбове, са символите на провинция Бавария; те се срещат върху портали, чешми, скулптури, върху знамена и други изображения. Лъвът произлиза от герба на пфалцкия род Вителсбах, а ромбовете от графовете фон Боген. Лъвът и женската фигура Бавария за първи път се срещат заедно във вид на колосална статуя, поставена пред Залата на славата в Мюнхен.

Автономната държава Бавария възприема символите на лъва и на женската фигура Бавария и ги запазва до днес.