Trennlinie 01 Trennlinie 03
Климат

Бавария е разположена в пояса на западните ветрове на земята и затова е подложена на постоянно променящи се климатични ситуации с високо и ниско налягане. Климатът е континентален с четири ясно изразени годишни сезона. Наред с дъждовните региони, особено в котловината на Алпите, се срещат доста сухи местности, предимно в Долна Франкония, а също така и по течението на реките Дунав и Майн. По този начин климатът от една страна благоприятства в Алгой за развитието на пасбищното стопанство, а от друга страна има местности, които са много подходящи за лозарство или за прочутото в целия свят отглеждане на хмел.