Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Икономика, търговия, трансп...
Транспортни връзки   Търговия и банки   Промишлена дейност и занаятчийство
   
Бавария винаги е била транзитна страна по отношение на търговията и транспорта. По тази причина на ...

[ mehr ]
  От ранното средновековие търговията с далечни страни е един от важните клонове от поминъка в транзитната  ...

[ mehr ]
  векове е съществувала високо развита промишлена дейност ...

[ mehr ]
         
Промишлена дейност и занаятчийство   Индустрия I   Индустрия II
   
Майсторите на златарското и сребърното изкуство от Нюрнберг и най вече от Аугсбург са били на особена ...

[ mehr ]
  В днешно време промишлеността е водещ сектор в баварската икономика. Тук трудно може да се посочи доминиращ ...

[ mehr ]
  Към традиционните промишлени отрасли в Бавария спадат също така стъкларската и керамичната промишленост ...

[ mehr ]
         
Световни промишлени гиганти   Селско стопанство   Медии и комуникации
   
Само 5% от баварските промишлени предприятия имат повече от 500 работници и служители. Между тях са някои ...

[ mehr ]
  Мюнхен се счита за издателски град номер 1, на който не му остава много да отнеме от НюЙорк палмата на ...

[ mehr ]
  Селското стопанство и до днес за Бавария е характерен отрасъл, въпреки че броят на селскостопанските ...

[ mehr ]
         
Специални култури      
       
Богатата палитра на хранително-вкусовата промишленост в Бавария съдържа някои по-специални изделия ...

[ mehr ]