Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Страна и хора > Автономна държава Бавария днес
Автономна държава Бавария днес

Въз основа на Указа, издаден на 19 септември 1945 година от американските окупационни власти, се извършва възстановяването на автономната държава Бавария. На 1 декември 1946 година след проведен референдум, бе приета баварската конституция, която действа и понастоящем. По същото време се провеждат и избори за първия след Втората световна война баварски парламент. Федералните провинции бяха водещи в новото политическо устройство на Германия. Дори след създаването на Федерална република Германия през 1949 година федералните провинции съумяха да запазят до голяма степен собствените си права.

Бавария има възможност да влияе върху федералната политика по два начина: чрез федералния законодателен орган, наречен "Бундесрат", в който Баварското правителство притежава 6 от общо 69 гласа, и чрез избраните от баварския народ депутати, представени в Германския Бундестаг.