Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Култура
Световното културно наследство в Бавария   Поддържане и запазване на изкуствата и културното богатство   Манастирите - носители на образование и наука
   
В списъка на ЮНЕСКО в световното културно наследство са включени:

1. Старата част на град Бамберг ...

[ mehr ]
  В Бавария има около 110 000 светски и култови сгради, които са защитени като паметници на архитектурата. ...

[ mehr ]
  В средновековието манастирите са били основните носители на образованието и науката. През 16-то столетие ...

[ mehr ]
         
Държавата като носител на образование и наука   Музика и театър   Народно изкуство
   
В резултат на закриването на повече от 150 манастира, станало в периода 1802/03 година, сe създават централни ...

[ mehr ]
  Манастирите и църквите са били първите пазители на ценни музикални творби и са останали такива до ...

[ mehr ]
  Типични за образа на много баварски селища са архитектурните украси и рисунки по фасадите на къщите ...

[ mehr ]
         
Градска архитектура и градски занаяти   � езиденции и представителни сгради   Църквите в Бавария
   
В градовете, особено в самоуправляващите се до 1806 г. свободни имперски градове, са били създадени архитектурни ...

[ mehr ]
  Богатството на Бавария откъм крепости и дворци извира от множеството светски и духовни държавни институции, ...

[ mehr ]
  За културния облик на Бавария са характерни църковните кули, манастирите и църквите. През VІІ и VІІІ ...

[ mehr ]
         
Съкровищата на средновековните църкви и манастири        
         
       
част на Европа през средните векове, са били пазители на ...

[ mehr ]