Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Страна и хора > Бавария - страна в сърцето на Европа
Бавария - страна в сърцето на Европа

Бавария се намира в югоизточната част на Федерална република Германия. По площ тя е най-голямата, а с населението си от 12 милиона души - втора по големина сред общо 16-те провинции на Германия.

Същевременно Бавария е разположена в самото сърце на Европа. Тук се пресичат множество важни транспортни връзки между Изтока и Запада, Севера и Юга на европейския континент.

Бавария има собствено представителство в централата на Европейския съюз в Брюксел, но поддържа връзки и с много страни от Европейския съюз и извън него. Бавария е участничка в многобройни двустранни и в четири неколкостранни работни групи, като напр. "� аботна група на Алпийските страни" (ARGE ALP) с общо 11 члена от 4 страни, работните групи "Дунавски страни", "Боденско езеро" и "Алпен-Адриа", в които са представени страните-съседки на Бавария.

След отварянето на границите през 1989/90 г. Бавария се възползва от възможността за тясно политическо, стопанско и културно сътрудничество със своите източни и югоизточни съседи. Оттогава съществуват контакти на държавно и институционално ниво с � епублика Чехия, с Унгария, Украйна, Словакия, Полша, България, � умъния, Македония и с град Москва.

Бавария поддържа контакти в световен мащаб. Тя има официални представителства в 10 държави - Бразилия, Китай, Япония, Канада, Мексико, � усия, Сингапур, Тайван, Украйна и САЩ. Заедно с това Бавария като регион с високо развити технологии и значителен дял в износа, се стреми да бъде представена и на пазарите на бъдещето - в Азия и Америка. Затова поддържа партньорски връзки с щата Калифорния (САЩ), провинция Квебек (Канада), обл. Сао Паоло (Бразилия) и провинция Шантунг в Н� Китай. Своя принос за стабилизирането на стопанските и политически отношения в Южноафриканската република Бавария осъществи, като установи контакти с провинциите Весткап и Гаутенг.