Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Страна и хора > Топография
Топография

Bayern Бавария е най-голямата по площ и най-южната провинция във Федерална република Германия. Баварският пейзаж се дели на четири естествени макроландшафти: Алпите с най-високия връх в Германия - Цугшпитце (2962 м), Пред-Алпите - пейзаж с многобройни езера, източнобаварската средна планина с първия национален парк в Германия - Национален парк Баварска гора, и швабско-франконската пластово-стъпаловидна земя. Най-дългите реки са Дунав и Майн. Бавария е най-богатата на гори област във Федерална � епублика Германия.

Бавария е първата точно замерена страна в Европа.

Защитата на природата и околната среда се ценят особено високо и от 1984 г. са залегнали в конституцията на Бавария. Опознаването и същевременно автентичното съхраняване на алпийската природа се е превърнало в цел и задача на Германския алпийски съюз.

За научно-изследователски цели в Бавария е изграден най-дълбокият сондажен изкоп в Европа. Във Виндишешенбах, Горен Пфалц, континенталният дълбок пробив достига дълбочина 9101 м към земните недра.