Geschichte Bayerns > Историческа справка
Trennlinie 01 Trennlinie 03
Бавария през древноримската епоха   Херцогство Бавария   Многообразието на Баварските територии
   
Повече от 500 години големи части от днешна Бавария принадлежали към огромната � имска империя. Те били ...

[ mehr ]
  Около 600 г. на територията на днешната автономна държава Бавария се заселват три племенни групи: "баварци", ...

[ mehr ]
  Първоначално баварската държавна територия се ограничава върху земята, която днес наричаме "Стара ...

[ mehr ]
         
Феодално княжество Бавария (1623-1806)   Кралство Бавария (1806 - 1918)   След Първата световна война
   
През 1623 година Баварската династия Вителсбах се сдобива с "курвюрде" - т.е. правото да избира кайзера. ...

[ mehr ]
  Бавария е била кралство повече от 100 години - от 1 януари 1806 г. до 8 ноември 1918 г. Шестте баварски владетели ...

[ mehr ]
  Катастрофата след Първата световна война предизвиква преврат и в Бавария. С провъзгласяването на ...

[ mehr ]
         
Преодоляване на последиците от национал-социализма   Възстановяване    
     
Въпреки обвързаността си с църквата и монархията ...

[ mehr ]
  След Втората световна война военното правителство на САЩ издава "Прокламация № 2" от 19 септември ...

[ mehr ]