Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Икономика, търговия, трансп... > Селско стопанство Икономика, търговия, трансп...
Селско стопанство Икономика, търговия, трансп...

Селското стопанство и до днес за Бавария е характерен отрасъл, въпреки че броят на селскостопанските предприятия постоянно намалява. Преобладаваща роля в баварското селско стопанство играят семейните фермерски предприятия.

В планинските региони, започвайки от Алгой и стигайки до Берхтесгаден, както и преди, в селския поминък доминират млекопроизводството и пасбищното стопанство, отчасти под специаната форма на планинско-ливадно селско стопанство. Върху плодородните почви на Дунавската равнина и в Долна Бавария се отглеждат предимно зърнени култури. Световен център за производство на хмел е Халертау.

През 1804 г. баварския курфюрст е създал образцовото стопанство Вайенщефан, най-старото селскостопанско учебно заведение в Германия. Дори и днес там се помещават научни институти по земеделие и горско стопанство към Техническия университет Мюнхен.

През 1810 г. в Мюнхен се провежда първият централен селскостопански фест. Той продължава да съществува до днес и може да бъде посетен всяка втора година по време на октомврийския бирен фестивал.