Trennlinie 01 Trennlinie 03
Транспортни връзки

Бавария винаги е била транзитна страна по отношение на търговията и транспорта. По тази причина на строителството и поддържането на транспортни връзки тук се отдава голямо значение. След падането на "Желязната завеса" Бавария се превръща в международен транспортен кръстопът. Летищата в градовете Мюнхен, Нюрнберг и Аугсбург предлагат днес бърза връзка с целия свят.

Големите реки, на първо място Дунава, свързват Централна Европа и страните от Изтока. В средните векове град � егенсбург се е съсредоточил върху търговията с Изтока. През 1992 г. е изграден � ейн-Майн-Дунавския канал, който осигурява непрекъсната плавателна речна връзка със Северно и Черно море. Така Бавария е получила директен излаз към международни пристанища. Дунавското корабоплаване придобива все по-голямо туристическо значение.

Пътя през Алпите е бил преодолян още преди повече от 2000 години от римляните. Оттогава е започнал оживен обмен между Севера и Юга с каруци, пеша и с товарни животни. И до днешен ден планинските проходи Бренерпас и � ешенпас са основни търговски и туристически маршрути между Германия и Италия. Съответно натоварени са и баварските пътища, които водят до тези планински проходи.