Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Икономика, търговия, трансп... > Промишлена дейност и занаятчийство II
Промишлена дейност и занаятчийство II

Майсторите на златарското и сребърното изкуство от Нюрнберг и най вече от Аугсбург са били на особена почит. Художествените им творби са се ползвали през ХVІ и ХVІІ столетие със световна слава.

Франкония традиционно заема челно място в изработването на играчки. Производствената им палитра се простира от детски автомобили, минава през кукли и стига до технически конструкторски комплекти.

И до днес занаятчийските предприятия са вторият по големина работодател в Бавария. По 94 различни занаятчийски професии може да се придобие квалифицирана подготовка и званието на майстор.

Нов тласък в развитието на баварската икономика дават бежанците и прогонените от родните си места през Втората световна война. Голям брой новосъздадени и пренесени промишлени предприятия предимно в аграрно структурирана Горна Бавария създават работни места извън сферата на селското стопанство. Появата на нови продукти като стъкларски изделия от Габлонц или нови промишлени отрасли като производството на трикотажни чорапи от Силезия обогатява предлагания асортимент.