Trennlinie 01 Trennlinie 03
Търговия и банки

От ранното средновековие търговията с далечни страни е един от важните клонове от поминъка в транзитната страна Бавария. Още през ХV и ХVІ столетие две предприятия от Аугсбург и Нюрнберг: Фугер и Велзер са развивали дейността си по целия свят.

Солта, така нареченото "бяло злато", е едно от най-големите подземни богатства на Бавария. Добивът и пласментът на солта до недалечно минало се намираха в ръцете на Баварската държава, която извличаше добри печалби от това.

За погасяване на дългове през 1806 г. бе учредена Баварска държавна банка в Мюнхен. За първа банка в днешния смисъл на думата се счита основаната през 1835 г. като акционерно дружество Баварска ипотечна и фондова банка. От 1972 г. Баварската Централна банка (Ландесбанк) играе важна роля като Народна банка на автономната държава Бавария. В нея участват с дялове от по 50% автономната държава Бавария и Обединението на спестовните каси на Бавария.

Към най-големи панаирни градове днес се числи град Мюнхен, следван от Нюрнберг.