Trennlinie 01 Trennlinie 03
Индустрия I

В днешно време промишлеността е водещ сектор в баварската икономика. Тук трудно може да се посочи доминиращ отрасъл; обаче електротехниката, автомобилостроенето и машиностроенето, както и химическата промишленост и производството на пластмаси заемат особено важно място. В икономиката преобладават средно големите предприятия с брой на заетите по-малък от 500. На тях противостоят няколко предприятия-гиганти като Сименс, БМВ, МАН или Вакерхеми.

Индустриализацията започва със създаването на текстилна промишленост в Швабия. Механичното памукопредачество и тъкачество в Аугсбург, основано през 1837 г., превръща баварската памучна промишленост в конкурентноспособен отрасъл. Успоредно с това с помощта на механичните тъкачни станове, задвижвани с пара, за първи път започва фабричното изработване на платове. И до днес Бавария играе важна роля в текстилната промишленост и се счита в Германия за номер едно в модата.

Междинно място между занаятите и промишлеността някога са заемали манифактурните предприятия. Тук при разделянето на труда ръчно са се произвеждали стоки за масова употреба. Така например, в Аугсбургските печатници за щамповани платове са работили художници, оцветители, модни кроячи, печатари и представители на други професии, за да изработят прочутите в цяла Европа басмени платове.

Тежката индустрия стабилно се е настанила в средата на 19 век в областта Оберпфалц, когато металургичното дружество Максимилиансхюте успешно възобновява вековната традиция по металообработка в този регион.