Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Култура > Държавата като носител на образование и наука
Държавата като носител на образование и наука

В резултат на закриването на повече от 150 манастира, станало в периода 1802/03 година, сe създават централни научни сбирки и архиви, които предимно били от полза за научни изследвания в университетите. Държавата става носител на образованието.

Кралство Бавария намалява броя на университетските градове от девет на три: Ерланген и Вюрцбург за евангелските и католическите франкони и Мюнхен.

Днес повече от 200 000 студента се обучават в 9 държавни университета и 17 специализирани висши училища, а също така и в други академични недържавни образователни учреждения, като например, Католическото висше учебно заведение в Айхщет-Инголщадт.

Баварската Академия на науките е основана през 1759 година; днес тя обхваща 39 научни комисии, в които работят повече от 300 сътрудници.