Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Култура > Съкровищата на средновековните църкви и манастири
Съкровищата на средновековните църкви и манастири

Манастирите в Бавария, както и в останалата част на Европа през средните векове, са били пазители на духовното наследство, на книжовни школи и разпространителите на знания. В тях са се съхранявали творбите на антични автори, а също така средновековни литературни произведения и народни текстове, както и най-старото писмено свидетелство на немски език, Весобрунската молитва, датирана от начало на ІХ столетие, и песните на вагантите (странстващи поети) на Кармина Бурана. В работилниците на манастирите ръкописите са се украсявали със скъпоценни миниатюри и разкошни подвързии. Книгите, изработени по поръчка на аристократични ктитори, епископи и игумени, се съхраняват в съкровищницата на резиденцията в Мюнхен, в баварската държавна библиотека и в други музеи, библиотеки и църковни съкровищници.