Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Култура > Поддържане и запазване на изкуствата и културното богатство
Поддържане и запазване на изкуствата и културното богатство

В Бавария има около 110 000 светски и култови сгради, които са защитени като паметници на архитектурата. За тяхното опазване се грижи Отделът по охрана на паметници и Управлението за национални дворци, градини и езера.

Повече от 1100 музеи, управлявани от държавата и от други собственици, във всички части на провинцията събират и документират културното наследство. Най-значителни от тях са Баварския национален музей, Старата и Новата пинакотека (художествена галерия) в Мюнхен и Германският Национален музей в Нюрнберг.

Важно място при събирането и съхраняването на документацията заемат Градските библиотеки и Държавните архиви. "Дойчес Музеум" (Германският музей) в Мюнхен събира технически шедьоври.