Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Култура > Градска архитектура и градски занаяти
Градска архитектура и градски занаяти

В градовете, особено в самоуправляващите се до 1806 г. свободни имперски градове, са били създадени архитектурни форми, типични за общественото самоуправление. Израз на новото гражданско самосъзнание в търговския и финансов град Аугсбург е било изграждането на такива градски обекти като арсенала (1602 - 1607), кметството (1615 - 1620) и три великолепни фонтана. Другите имперски градове също са се украсявали с представителни сгради.

С особена слава се ползвали в ранния период на Новото време майсторите-ковачи на злато и сребро, гравьорите на мед и часовникарите. В Нюрнберг Мартин Бехайм (1459 - 1506) създава най-древния глобус; Ерхард Етцлауб (+1532 г.) изобретява компаса, както и точни маршрутни карти, а Петър Хенлайн (1485 - 1542) конструира малки, преносими часовници.