Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Историческа справка > Херцогство Бавария
Херцогство Бавария

Повече от 500 години големи части от днешна Бавария принадлежали към огромната � имска империя. Те били част от римската провинция � еция, по-късно � еция секунда, със столица Аугуста Винделикум, Аугсбург.

� имляните започнали последователно и планово изграждане на страната. Строяли военни укрепления, по-големи селища и градове, създали обширна пътна мрежа. За това днес свидетелстват градове като Кемптен (Камбодонум), � егенсбург (Кастра � егина) или Пасау (Батавис). Важен транспортен възел бил град Аугсбург. Първоначално най-важната връзка с Италия - Виа Клаудиа, минавала през Кемптен.

При император Адриан (117 - 138) провинция � еция била в своя апогей. По същото време за защита на провинцията била изградена граничната стена - Лимес � етикус. Първите свидетелства за ранно християнство датират прибл. от 320 г.

В следващите години в � еция постоянно нахлували германски племена. През 500 г. окончателно приключила властта на � им в � еция. � имската колонизация повлияла основно страната: каменната архитектура, културата на римските бани, производството на стъкло, лозарството и винарството. И през ранното средновековие продължили да са живи латинският шрифт и латинските думи.