Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Историческа справка > Преодоляване на последиците от национал-социализма
Преодоляване на последиците от национал-социализма

След Втората световна война военното правителство на САЩ издава "Прокламация № 2" от

19 септември 1945 г., с която провинция Бавария си възстановява предишните граници от 1933 г., като от нея се отделя � айнпфалц и района Линдау. Съседството със съветската окупационна зона и положението й на границата на "Желязната завеса" оставиха Бавария до 1989 г. на периферията на общото развитие, с произтичащите от това отрицателни последици за икономиката и транспорта.

В резултат от бомбардировките по време на войната бяха разрушени около 33% от Мюнхен, 51% от Нюрнберг, 24% от Аугсбург. Във Вюрцбург в развалини и пепел са били превърнати 74% от постройките в града. Въпреки това щетите, нанесени на Бавария, съставляваха само около 5% от щетите за останалия Германски � айх. Бавария също така само незначително бе засегната от демонтажа на оръжейните предприятия. Благодарение на това промишленото производство още към края на 1948 година достигна 76% от довоенното равнище.

Недостиг на жилища, безработица и глад, скръб по загиналите и безследно изчезнали, депресията предвид безпросветното политическо положение и конфронтация с престъпленията на нацисткия режим - такава беше картината през онова време. Американското военно правителство реализираше програми за денацификация и програма за превъзпитание на населението към демократични принципи, наричана "reeducation". Всички масмедии бяха подложени на американска цензура, вестниците и издателствата имаха право да работят само след получаване на лиценз от правителството.

Трябваше да бъдат възстановени разрушените транспортни връзки, в това число 745 пътни мостове. Американците по-рано от другите окупационни власти позволиха навлизането на промишлени предприятия от други територии. Фирмата Сименс се премества в Мюнхен от разрушения тогава Берлин.

През 1945 и 1946 г. Бавария приема почти 2 милиона бежанци и прокудени хора. Тяхното асимилиране представляваше голямо предизвикателство за местното население и за държавата. В последствие това се превърна в шанс за нов икономически старт. В средносрочен аспект настъпваха постепенни структурни промени, които доведоха до нарастваща урбанизация, свръх пропорционално увеличаване на обслужващия сектор и до засилена индустриализация.