Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Zemlja i ljudi > Slobodna Država Bavarska danas
Slobodna Država Bavarska danas

Ukazom američke okupacijske velesile od 19. rujna 1945. ponovno je uspostavljena Slobodna Država Bavarska. Referendumom od 1. prosinca 1946. godine usvojen je današnji bavarski ustav. Istodobno je izabran i prvi bavarski parlament nakon Drugog svjetskog rata. U novom političkom ustrojstvu Njemačke prvenstvo su dobile pokrajine. I nakon nastanka Savezne Republike Njemačke 1949. godine, pokrajine su očuvale svoja vlastita prava.

Bavarska na saveznu politiku djeluje na dva načina: preko federalnog zakonodavnog organa u savezu ("Bundesrat"), u kojem Bavarska državna vlada raspolaže sa 6 od 69 glasova, i preko poslanika u njemačkom saveznom parlamentu ("Bundestag"), izabranih od strane bavarskog pučanstva.