Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultura
Svjetska kulturna baština u Bavarskoj   Zaštita i očuvanje umjetnosti i kulturnog blaga   Samostani kao nositelji obrazovanja i znanosti
   
Na listi svjetskog kulturnog blaga pod zaštitom UNESCO se nalaze:

1. Bamberški stari grad s katedralom (kasno-romanska/rano-gotska, posvećena 1237. godine, s kamenim skulpturama
...

[ mehr ]
  U Bavarskoj postoji oko 110 000 profanih i sakralnih građevina koje se nalaze pod zaštitom kao povijesni ili umjetnički građevni spomenici. O njihovom se očuvanju skrbe Pokrajinska ...

[ mehr ]
  Samostani su u srednjem vijeku bili presudni nositelji obrazovanja i znanosti. U 16. stoljeću su mnogobrojne škole i obrazovne ustanove osnovane od strane gradova i vladara. U katoličkim ...

[ mehr ]
         
Država kao nositelj naobrazbe i znanosti   Glazba i kazalište   Pučka umjetnost
   
Ukidanjem više od 150 samostana 1802./03. godine nastale su centralne znanstvene zbirke i arhive, koje su služile prije svega za sveučilišna istraživanja. Država je postala nositelj ...

[ mehr ]
  Samostani i crkve su bila prva mjesta na kojima se njegovala zahtjevna glazba, a to su i ostali do 1802./03. godine. Prvi značajni skladatelj u Bavarskoj bio je dvorski kapelnik Orlando ...

[ mehr ]
  Tipična vanjska obilježja mnogih bavarskih naselja su građevni ukrasi i zidno slikarstvo na vanjskim kućnim zidovima ("Lüftlmalerei"), koje svoje korjene vuče iz baroknog oslikavanja ...

[ mehr ]
         
Gradska arhitektura i gradski obrt   Rezidencije i reprezentativna zdanja   Crkve u Bavarskoj
   
U gradovima, a posebno u slobodnim carskim gradovima, koji su do 1806. imali vlastitu upravu, nastali su oblici opće samouprave. U trgovinskom i financijskom gradu Augsburgu ponos ...

[ mehr ]
  Obilje tvrđava i dvoraca u Bavarskoj odraz je mnoštva svjetovnih i duhovnih državnih tvorevina koje su prije 1806. godine postojale na današnjem bavarskom tlu, a svoju vladarsku ...

[ mehr ]
  Bavarski kulturni pejzaž je vidno obilježen crkvenim tornjevima, te crkvenim i samostanskim kompleksima. Tijekom 7. i 8. stoljeća irski i škotski misionari su stanovnike Bavarske ...

[ mehr ]
         
Blaga srednjovjekovnih crkava i samostana        
         
       
Samostani su u Bavarskoj kao i u ostalim dijelovima srednjovjekovne Europe bili čuvari duhovne baštine, škole za opismenjavanje i širitelji mnogih znanstvenih područja. Oni su ...

[ mehr ]