Deutsch

BAVORSKO-ČESKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2016/17

Nabídky pro školy

Doba kolem roku 1400 nabízí jednak řadu témat pro zpracování v rámci výuky, tak i plno námětů pro školní výlety a pro zábavu ve volném čase. K nabídkám patří například středověké hry, ilustrace erbů, psací dílna nebo prohlídky města.

Školní programy Umělecko- a kulturněvzdělávacího centra muzeí v rámci zemské výstavy v Germánském národním muzeu
Témata výstavy budou zpracovány tak, aby žákům všech věkových kategorií a všech školních forem zprostředkovaly zážitek živoucího středověku.
Rezervace: Tel. +49 (0)821 45057-458
Délka: 90 minut, 30 € za třídu včetně vstupného (1 € na osobu)

Společný projekt Sulzbach-Rosenberg a Rumburk
Audioprůvodce, který společně a s finanční podporou Německo-Českého fondu budoucnosti zhotovili žáci z měst Sulzbach-Rosenberg a Rumburk, je určený především pro děti a mladistvé. Forma rozhlasové hry může být ale pro každého, kdo se chce obeznámit s tématy výstavy, zajímavou alternativou.

Hostem Karla IV. – Nabídky Ubytovny pro mládež Norimerk
Ubytovna pro mládež Norimerk nabízí v rámci zemské výstavy různé akce a dva tematické dny.
Informace o programu: Tel. +49 (0)911 230936-18
Rezervační kancelář: +49(0)911 230936-12
PDF-Soubor s programovými nabídkami najdete zde.

Bavorská žákovská soutěž 2016/17 pod heslem "Německo a jeho východní sousedé - My v Evropě" stojí zcela ve znamení bavorsko-české zemské výstavy.

Informace na www.oestlichenachbarn.bayern.de