Deutsch

BAVORSKO-ČESKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2016/17

Doprovodný program

Obě výstavní místa, Prahu a Norimberk, spojuje doprovodný program, který uspořádalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a který svým způsobem tematizuje "Zlatou cestu", jednu z nejdůležitějších východo-západních cest doby Karla IV. Císař sám ji často používal, když se přemisťoval z Prahy do Norimberku, své druhé rezidence, kde se mimo jiné narodil dědic trůnu Václav. Informace a online kalendář na adrese: www.bbkult.net nebo www.begleitprogramm-karl-iv.de

Konference k přípravě bavorsko-české zemské výstavy
V červnu 2015 se v rámci přípravy výstavy konala doprovodná konference v Praze, kterou uspořádalo Collegium Carolinum spolu s Historickým ústavem Akademie věd České republiky a Domem bavorských dějin jako i dalšími kooperačními partnery. Konferenční program najdete zde. Konferenční příspěvky budou ve formě doprovodného sborníku zemské výstavy publikovány 2016..Hrad Lauf
Rezidence Karla IV. ve městě Lauf, hrad Lauf (německy tak zvaný Wenzelsschloss) zrcadlí císařskou slávu. Tento hrad byl pro Karla IV. poslední možností přenocování na „českofalckém“ (německy neuböhmisch) území než vjel do říšského města Norimberk. Nachází se zde jedinečný erbovní sál, ve kterém se dochovalo více než 100 erbů českých šlechtických rodů. Právě proběhla restaurace sálu, kterou financoval Svobodný stát Bavorsko. Sál tedy bude jako autentické místo zahrnut do programu zemské výstavy.