Trennlinie 01 Trennlinie 03
Trgovina i banke

Od ranog je srednjeg vijeka trgovina s dalekim zemljama spadala u jednu od važnih poslovnih grana u tranzitnoj zemlji Bavarskoj. Već su u 15. i 16. stoljeću iz Augsburga i Nürnberga djelovala dva poduzeća koja su poslovala diljem svijeta: Fugger i Welser.

Sol, takozvano "bijelo zlato", bila je jedno od najvažnijih zemnih bogatstava u Bavarskoj. Dobivanje i prodaja soli su doskora bili u rukama bavarske države, koja je od toga profitirala.

U cilju podmirivanja dugova u Münchenu je 1806. godine osnovana Bavarska državna banka (Bayerische Staatsbank). Za prvu banku u današnjem smislu važi Bavarska hipotekarna i mjenjačka banka (Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank), osnovana kao privatno društvo na dionicama. Od 1972. godine Bavarska pokrajinska banka (Bayerische Landesbank) igra važnu ulogu kao matična banka Slobodne Države Bavarske. Vlasništvom od 50% raspolažu Slobodna Država Bavarska i Udruga bavarskih štedionica (Sparkassenverband Bayern).

Najznačajniji bavarski sajamski grad danas je München, a slijedi ga Nürnberg.