Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultura > Gradska arhitektura i gradski obrt
Gradska arhitektura i gradski obrt

U gradovima, a posebno u slobodnim carskim gradovima, koji su do 1806. imali vlastitu upravu, nastali su oblici opće samouprave. U trgovinskom i financijskom gradu Augsburgu ponos građanstva je svoj izraz našao u gradskim zdanjima, kao što su oružarnica (1602-1607), gradska vijećnica (1615-1620) i tri raskošna zdenca. I drugi su se carski gradovi ponosili reprezentativnim zdanjima.

Poseban ugled su u ranom novom vijeku uživali augsburški i nürnberški zlatari i srebrari, bakroresci i urari. U Nürnbergu je Martin Behaim (1459 - 1506) načinio prvi globus; Erhard Etzlaub (+1532) pronašao je kompas i izradio precizne karte puteva i ulica, a Peter Henlein (1485 - 1542) je konstruirao male, nosive satove.