Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultura > Samostani kao nositelji obrazovanja i znanosti
Samostani kao nositelji obrazovanja i znanosti

Samostani su u srednjem vijeku bili presudni nositelji obrazovanja i znanosti. U 16. stoljeću su mnogobrojne škole i obrazovne ustanove osnovane od strane gradova i vladara. U katoličkim oblastima škole su vodili posebice jezuiti, benediktinci i zborovi kanonika (od teologa koji su studirali). Engleskinja katoličke vjeroispovjesti Maria Ward (1585-1645) osnovala je red Sirotih školskih sestara prečiste Bogorodice, tzv. Red engleske gospođice, koji se posvetio odgoju djevojčica i djevojaka. Benediktinski samostan Ettal je od 18. stoljeća u svojoj viteškoj akademiji odgajao mlade plemiće.

Nekoliko bavarskih samostana je u 17. i 18. stoljeću vršilo prirodoznanstvena i medicinska istraživanja, kao npr. Polling, Rottenbuch i St. Emmeram u Regensburgu. Gotovo svi samostani u Bavarskoj su ukinuti 1802. godine. Od 1832. godine su ponovno dopušteni samo oni redovi koji se bave školovanjem i njegom bolesnih.