Trennlinie 01 Trennlinie 03
 Geschichte Bayerns > Kultura > Svjetska kulturna baština u Bavarskoj
Svjetska kulturna baština u Bavarskoj

Na listi svjetskog kulturnog blaga pod zaštitom UNESCO se nalaze:

1. Bamberški stari grad s katedralom (kasno-romanska/rano-gotska, posvećena 1237. godine, s kamenim skulpturama iz doba od 1220. do 1240., među njima "Bamberški jahač"), sa susjednim Starim dvorom i Novom rezidencijom (1697 - 1703), Starom vijećnicom (mostovnim tornjem iz 14. stoljeća koji je barokno preuređen u razdoblju od 1744. - 1756.), te s mnogobrojnim baroknim građanskim kućama.

2. Vojvodsko-biskupska rezidencija u Würzburgu, izgrađena 1720. - 1744. Osobito su čuveni stepenište i crkva (arhitekt: Balthasar Neumann), te freske Giovannia Battiste Tiepola na stepeništu i u carskoj dvorani (1750 - 1753).

3. Crkva Wies kod Steingadena (sjeveroistočno od Füssena): izgrađena u razdoblju 1745. - 1754. od strane Dominikusa Zimmermanna po nalogu samostana Steingaden kao zavjetna crkva, a od strane njegovog brata Johanna Baptista Zimmermanna ukrašena slikarijama na stropu i jednom dijelu štukature.