Trennlinie 01 Trennlinie 03
Obnova

Nakon Drugog svjetskog rata vojna vlada SAD-a je svojom "Proklamacijom br. 2" od 19. rujna 1945. ponovno uspostavila pokrajinu Bavarsku u njezinim granicama od prije 1933. godine, odijelivši je od Rajnske Falačke i okruga Lindau. Graničenje sa sovjetskom okupacijskom zonom i položaj na rubu "željezne zavjese" su do 1989. godine stavljali Bavarsku u marginalni položaj, na štetu gospodarstva i prometa.

U ratnim bombardiranjima razoreno je 33% Münchena, 51% Nürnberga, 24% Augsburga. U Würzburgu su bombe u prah i pepeo pretvorile 74% građevina. Međutim, postotak štete u Bavarskoj činio je tek oko 5% ukupnih razaranja u ostalim dijelovima Njemačkog Reicha. Bavarska je bila malo pogođena i demontiranjem tvornica bojne spreme. Zbog svega toga je industrijska proizvodnja koncem 1948. godine već dostigla 76% prijeratne visine.

Nedostatak stanova, nezaposlenost, glad, očajanje zbog mrtvih i nestalih, depresije glede beznadežne političke situacije i suočavanja sa zločinima nacističkog režima obilježila su ovo razdoblje. Vojna vlada SAD-a sprovodila je programe denacifikacije i preodgoja pučanstva ka demokraciji, zvane "reeducation". Svi su mediji podlijegali nadzoru američke cenzure, a novine i naklade su se mogle publicirati samo s licencijom vlade. Razorene prometnice su morale biti ponovno izgrađene, a pri tome je samo broj prometnih mostova iznosio 745. Amerikanci su prije drugih okupacijskih velesila odobrili naseljavanje industrijskih poduzeća. Trvtka Siemens se iz razorenog Berina preselila u München.

Bavarska je 1945. i 1946. godine primila gotovo 2 milijuna izbjeglih i raseljenih lica. Njihovo integriranje je za stanovništvo i državu predstavljalo težak zadatak. Vremenom je iz toga izrasla mogućnost za novi gospodarski početak. Srednjeročno je došlo do postupnih strukturnih promjena, koje su svoj izraz našle u rastućoj urbanizaciji, nadrazmjernom porastu na području uslužnih djelatnosti i pojačanoj industrijalizaciji.